43BK24

draughtsman shirt

43BK24

khadi silk

hint